View all 6 wines from Thomas Fogarty

 

Thomas Fogarty Chardonnay 2009

Santa Cruz Mountains, California, United States

Reviewed: September 12, 2013

$54.95
  • 45
90/100
 
 

Thomas Fogarty Chardonnay 2008

Santa Cruz Mountains, United States

Reviewed: September 12, 2013

$18.95
  • 63
90/100
 
 

Thomas Fogarty Gew├╝rztraminer 2010

Monterey County, California, United States

Reviewed: March 2, 2013

$19.95
  • 87
90/100
 
 

Thomas Fogarty Lexington Meritage 2006

Santa Cruz Mountains, California, United States

Reviewed: September 15, 2012

$49.95
  • 119
90/100
 
 

Thomas Fogarty Vallerga Vineyard Cabernet Sauvignon 2003

Napa Valley, California, United States

Reviewed: June 6, 2009

$44.95
  • 122
93/100
 
 

Thomas Fogarty Pinot Noir 2006

California, United States

Reviewed: September 27, 2008

$29.95
  • 118
91/100