View all 29 wines from Perrin

 

Perrin L'andéol Rasteau 2011

Côtes Du Rhône-Villages A.C., France

Reviewed: July 19, 2014

$19.95
  • 8
91/100
 
 

Perrin Réserve Rosé 2013

Côtes Du Rhône A.C., France

Reviewed: June 21, 2014

$15.95
  • 13
89/100
 
 

Perrin Peyre Blanche Cairanne 2011

A.C., Côtes Du Rhône-Villages, France

Reviewed: August 2, 2014

$17.95
  • 114
92/100
 
 

Perrin Réserve Rosé 2012

A.C., Côtes Du Rhone, France

Reviewed: August 17, 2013

$15.95
  • 52
90/100
 
 

Perrin Reserve 2010

Cotes Du Rhone, France

Reviewed: July 30, 2012

$15.95
  • 139
88/100
 
 

Perrin Réserve Rosé 2011

A.C., Côtes Du Rhône, France

Reviewed: April 28, 2012

$15.95
  • 121
87/100
 
 

Perrin Tavel Grenache Mourvèdre 2010

A.C., Rhône, France

Reviewed: June 11, 2011

$19.95
  • 173
91/100
 
 

Perrin Réserve Rosé 2010

A.C., Côtes Du Rhône, France

Reviewed: May 14, 2011

$15.95
  • 133
90/100
 
 

Perrin Vinsobres Les Cornuds Syrah Blend 2008

A.C., Côtes Du Rhône-Villages, France

Reviewed: March 19, 2011

$17.95
  • 136
89/100
 
 

Perrin Les Sinards Syrah Blend 2007

A.C., Châteauneuf-Du-Pape, Rhône, France

Reviewed: September 4, 2010

$19.95
  • 130
93/100
 

View all 29 wines from Perrin